• گفتگو با دکتر علی قاسم زاده(قسمت ۹)

  «ارتقای فرهنگ شهروندی در اصفهان کاملا مشهود و محسوس است» معاونت فرهنگی/اجتماعی شهرداری اصفهان چه تعداد نیرو دارد؟ تمام زیرمجموعه های معاونت ...

 • گفتگو با دکتر علی قاسم زاده (قسمت۸)

  «گسست نسلی به معنای مطلق کلمه را باور نداریم، اما ارتباط بین نسلی بسیار کم است» ❓آقای قاسم زاده را به عنوان یکی از پایه گذاران #مراکز_فرهنگی...

 • گفتگو با دکتر علی قاسم زاده (قسمت ۷):

  «آمار و ارقام بیان شده توسط برخی دوستان در دوره جدید، نشان از بی اطلاعی آنها از امور است» ❓در تصمیم گیری هایی که در معاونت فرهنگی میشد، آیا ...

 • گفتگو با دکتر علی قاسم زاده (قسمت ۶):

    «از اصلاح طلبان در مدیریت فرهنگی شهر استفاده کردیم» ❓یکی دیگر از ایراداتی که به معاونت های مناطق وارد میشه اینه که میگویند این معاونت...

 • گفتگو با دکتر علی قاسم زاده(قسمت۵)

  «بهتر است هرکس پاسخگوی دوره کاری خودش باشد» … اما در رابطه با بخش دوم سوالتون، نکته ای گفتید در رابطه با اینکه این افراد را آوردید به ...

تحلیل های روز