خانه » اخبار » احمد مصور در میز تحلیل این هفته تبیین کرد: “ارتجاع چیست؟مرتجع کیست؟

احمد مصور در میز تحلیل این هفته تبیین کرد: “ارتجاع چیست؟مرتجع کیست؟

این هفته موضوع میز تحلیل “ارتجاع” بود.آقای مصور کارشناس این نشست، در تبیین مفهوم ارتجاع به سه ارتجاع فکری،اقتصادی و سیاسی اشاره کرد و گفت :” نسبت این سه ارتجاع با یکدیگر نسبت عموم و خصوص مطلق است ، ارتجاع فکری دایره بزرگتر و دو ارتجاع دیگر در این دایره رخ می دهد. تا ذهن جامعه بویژه انقلابیون تغییر نکند مشی سیاسی و اقتصادی انها تغییر نخواهد کرد”.

آقای مصور خطر ارتجاع را در درجه اول متوجه انقلابیون و خواص دانست و گفت نگرانی مقام معظم رهبری در این موضوع سابقه حداقل ۲۰ ساله دارد.ایشان بارها و بارها در مورد ضرورت ساده زیستی مسئولین و پرهیز آنان از اشرافی گری مطالبی را به اقتضاء بیان کرده اند، این نوع انذار را ما در کلام حضرت امام (ره)هم میتوانیم ببینیم.

اینکه حضرت آقا این بار با تأکید بیشتر و با استفاده از کلید واژه ارتجاع به این موضوع پرداختند نشانگر این است که خواص انذار های قبلی حضرت امام و حضرت آقا را جدی نگرفته اند.

پدیده ارتجاع یک پدیده ایست که در تاریخ بعد از هر بعثت و انقلابی میتوان آن را رصد و شناسایی کرد.کارشناس جلسه با تمرکز بر رخدادهای پس از وفات پیامبر اکرم(ص) به نمونه هایی از روش ها و منش هایی که منجر به ترویج فرهنگ ارتجاع و دوری از روحیه جهادی و انقلابی گری می شود اشاره کرد و گفت: “پیامد ارتجاع تغییر تدریجی ارزشهاست.ارزشهایی چون ساده زیستی ، روحیه جهادی، دشمن ستیزی کمکم جای خود را به اشرافی گری ف رفاه طلبی و سازگاری با دشمن میدهد”.

اظهار پشیمانی از گذشته انقلابی فرد یکی دیگر از پیامدهای ارتجاع و نشانه افراد مرتجع است.در ادامه حاضرین به بحث و گفتگو و نقد و نظر پیرامون مباحث مطروحه پرداختند.

میز تحلیل هر دو هفته یکبار روزهای چهارشنبه در دفتر کانون تشکیل و در آن موضوعات سیاسی روز توسط کارشناس و اعضاء حاضر به بحث و گفتگو گذاشته می شود.