خانه » یادداشت » احمدرضا مصور: ” وادی حیرت ۱ “

احمدرضا مصور: ” وادی حیرت ۱ “

این روزهادر فضای پر از گرد و غباری در عرصه و آسمان کشور به سر میبریم :
ریز گردها را نمیگویم گرچه انها هم جزیی از این وضعند.اصطلاح شرایط حساس آنقدردستمالی و بیجا بکار برده شده که اکنون خود سوژه گرد و غبار این روزهاست!
به گمان نگارنده فهم درست از وضعیت امروز کشور خود نیمی از راه حل مشکلات امروز ماست .
این واقعیت تلخ که امروزه با جماعتی از مسئولین و نیز دلسوزان کشور مواجهیم که حاضر نیستند به جای حرف زدن فکر کنند و صادقانه عمل کنند:

۱- دولتی که حتی به اعتراف طرفداران بنفشش آنقدر در عرصه اداره کشور منفعل است که گاه اتهامهای سنگینی را متوجه خود میکند و در بیشتر مواقع مشغول نوازش مخالفان خود با نیش و کنایه و تمسخر است.

۲- و مهمتر از دولت ، نخبگانی از همه نحله های فکری موجود که هنوز متوجه پیشروی دشمن تا عمق استراتژیک جمهوری اسلامی یعنی ورود به بدنه عامه مردم نشده اند.
به گمانم برای نمایان تر شدن وضع بایستی خود را در میدان جنگی تصور کنیم که از همه سو مورد هجوم واقع شده و خود مشغول مجادله ایی بی پایان شده ایم که، دشمن وجود دارد یا نه.

اینکه دیگران چه می کنند بماند اما تصور نگارنده اینست که ما همه کسانی که دل در گرو انقلاب اسلامی داریم نه کم توانیم و نه بی سلاح
و اتفاقا پمپاژیاس به همراه بمباران شدید فضای رسانه و مجازی برای همین است که فرصت تدبیر و تعقل را از ما بگیرد و جماعت انقلابی را از عملکرد صحیح ، صریح و به موقع دور سازد .
کافی است فقط یک هفته فضای مجازی را رصد کنید تا ایجاد سوژه و بهره برداری و مشغول کردن ها را ببینید.
این اتفاقی است که به دلیل حجم ان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بی سابقه است اتفاقی که عمده هدف گیری ان بیشتر عامه جامعه است.یعنی کسانی که همیشه پشتیبانان بی ادعای انقلاب اسلامی بوده و هستند
بازخوانی و دعوت به ایستادگی بر محکمات انقلاب اسلامی ، راهگشای عبور از پیچ تاریخی تلاش اغیار برای ناامید کردن از توانایی انقلاب اسلامی در غلبه بر مشکلات است .
در این خصوص بیشتر خواهم نوشت
یا دلیل المتحیرین