خانه » یادداشت » حمیدرضا صمدانی: “استفاده از کالای ایرانی ، عیدی به ایران و ایرانی”

حمیدرضا صمدانی: “استفاده از کالای ایرانی ، عیدی به ایران و ایرانی”

حمیدرضاصمدانی ، عضو شورای مرکزی کانون اندیشه و تمدن اسلامی:

استفاده از کالای ایرانی منشا آثار مثبت فراوانی برای کشور است و این مساله به ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصادی کشور، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش تورم و ارتقای درآمد ملی و فردی منجر می شود و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری های آینده را در بخش تولید مهیا می سازد و با افزایش و بهبود کیفیت کالا می توان مازاد مصرف داخل را به خارج صادر و بدین ترتیب درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد. بنابراین برای دستیابی به توسعه می بایست که توجه و حمایت از کالا و تولید داخلی را مدنظر قرار داد.
استفاده از کالای ایرانی و حمایت از تولید داخلی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین محورهای اقتصاد مقاومتی مطرح کرد .اقتصاد مقاومتی به این معنا است که اقتصاد کشور را در برابر تکانه های داخلی و خارجی مقاوم ساخت تا به هنگام تهدیدهای مختلف اقتصادی، اقتصاد کشور دچار تزلزل و فروپاشیدگی نشود و به این منظور بهترین روش فرهنگ سازی برای مصرف کالاهای داخلی و بومی، تقویت تولید داخلی و بهبود کیفیت این کالاها به شمار می رود. در اقتصاد مقاومتی نگاه ما باید رقابت بیرونی و تقویت داده های درونی و اقتصاد ملی باشد تا هم مشکلات اقتصادی نظیر تورم و بیکاری را بدین وسیله برطرف سازیم و همچنین درآمدهای ملی و خانوارها را نیز بهبود ببخشیم ونیز اقتصاد کشور را به پویایی برسانیم..
یکی از مهم ترین محورهای اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید ملی و استفاده از کالای ایرانی محسوب می شود و آن را به عنوان موثرترین راهکار برون رفت و مقاومت مقابل تهدیدهای خارجی، قلمداد می شود. تقویت اقتصاد مقاومتی سبب می شود تا کشور، نیازهای خود را در داخل برطرف و با ارتقای کیفیت و تنوع محصولات با کالاهای مشابه خارجی رقابت و کالای کیفی خود را در برابر رقیبان خارجی عرضه کند.
باتوجه به نرخ بیکاری بالا اگر بتوان نیازهای کشور را با تشویق استفاده از کالای ایرانی در زمینه های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات در داخل تامین کرد تا نیازی به واردات کالا وجود نداشته باشد این مساله به اشتغال بیشتر می انجامد و به رونق اقتصاد ملی منتهی می شود. هم اکنون برخی از کارخانه های تولیدی کمتر از ظرفیت و پتانسیل موجود خویش، تولید می کنند. با ایجاد رونق در فروش کالاهای ایرانی، این واحدهای تولیدی توسعه یافته و فرصت های شغلی بیشتری را فراهم می آورند که این امر به سرمایه گذاری زیادتر می انجامد و کشور به سمت توسعه رهنمون می شود و هیچ راهی جزء تقویت اقتصاد و تولید ملی در جهت استفاده از ظرفیت ها، توانمندی ها و پتانسیل های داخلی برای ایجاد رقابت و توسعه وجود ندارد.
والعاقبه للمتقین