خانه » اخبار » اولین جلسه شورای مرکزی در سال ۹۷

اولین جلسه شورای مرکزی در سال ۹۷

روز یکشنبه ۱/۱۹ اولین جلسه شورای مرکزی کانون در محل دفتر کانون تشکیل شد. در این جلسه ابتدا اعضا با قرائت حمد شفا از خداوند متعال شفای عاجل دکتر نحوی را مسئلت نمودند. در ادامه آقای فروزبخش به ارائه تحلیلی از آخرین شرایط سیاسی جهان و کشور پرداخت. دبیر دفتر سیاسی کانون در بخشی از تحلیل خود با اشاره به نامه گلایه آمیز تعدادی از دانشجویان به رهبر معظم انقلاب نگارش و شیوه انتشار این نامه در این زمان را خواسته یا ناخواسته هم راستا با برخی از تحرکات سیاسی دیگر جهت تضعیف رهبری و انحراف افکار عمومی از مطالبات اقتصادی از مسئولین اجرایی کشور دانست. بخش پایانی جلسه اختصاص داشت به مرور مبانی و اندیشه های محوری کانون.