خانه » یادداشت » بابک حیدری: “ازنابسامانی در تخصیص ارز ،چه کسی عذرخواهی می کند؟”

بابک حیدری: “ازنابسامانی در تخصیص ارز ،چه کسی عذرخواهی می کند؟”

نمره  عقل معاش مسئولین با تخصیص  ۲۶۰ میلیون دلار برای موبایل!

دشمن شمشیر از رو بسته را بالا برده و رجز می خواند
همپالکی هایش یکی یکی از ایران بیرون می روند و فشار پیش از موعد تحریم را مضاعف می کنند
اذناب داخلیش هم ما را به آینده روشن نفت در برابر غذا! و خوردن علف همانند مردم کره شمالی! بشارت می دهند.
در این وانفسا که تدبیر و تعقل ،آینده نگری و برنامه ریزی را به میدان می طلبد .

خبر می رسد که بیش از  ۲۲۰ میلیون یورو( معادل ۲۶۰ میلیون دلار ) در مدت سه ماه برای برای واردات تلفن همراه تخصیص داده شده است!
#واردات_برنج به کشور درسال گذشته حدود #یک_میلیارد_دلار بوده است و عدد تخصیص داده شده برای #واردات_موبایل در سه ماه ابتدایی سال جاری معادل بیست درصد واردات سالیانه برنج به کشور است!

آیا مسئولین محترم حساب و کتاب منزل و زندگی خویش را هم اینگونه کنترل می کند؟!