خانه » یادداشت » بابک حیدری : “به عمل کار برآید به سخندانی نیست”

بابک حیدری : “به عمل کار برآید به سخندانی نیست”

اصفهان را به نصف جهان می شناسند چون نه تنها بزرگانی همانند شیخ بهایی مهندس ان بوده اند ، بلکه اندیشه متفکرانی مانند میردامادها ،طیب ها وسید ابوالحسن اصفهانی ها در آن جاری بوده و افکار آنان سرچشمه رشد و بالندگی اصفهان و ایران بوده است.
اصفهان همانند سرو در بلندای تاریخ ایستاده است زیرا نام اورانی همانند آیت الله ارباب و شهید میثمی ، شهید خرازی واستاد فلاطوری ، آیت الله خادمی و استاد پرورش ، شهید ردانی و حمزه اصفهانی، بانو امین و استاد همایی و شهید کلاهدوزان در آن زیسته اند.
واگر امروز اصفهان ،اصفهان است نتیجه قرن ها مجاهدت و تلاش شبانه روزی احاد این شهر و دیار است.
واما در سالهای اخیر نگاه تنگ نظرانه برخی از مدیران کشوری ، به این خطه سر سبز مشکلات فراوانی برای شهر اصفهان و شهروندان آن فراهم کرده که بخشی ازاثرات این تفکر در سایه تلاش و کوشش مدیران استانی و شهری خنثی شده است.
با استقرار دوره پنجم شورای شهر، شهروندان اصفهانی امید وار بودند با همسویی نگاه حاکم در دولت و پارلمان شهری اصفهان و راهکارهای بدیع تیم جدید مدیریت شهری ، نگاه جزم اندیشانه پایتخت نشینان به اصفهان و اصفهانی تلطیف شود ولیکن آشفتگی روز های ابتدای کار شورای شهر و بلاتکلیفی انتخاب و تایید شهردار و تیم مدیریتی ان ، امید ها را کمرنگ کرد.
با تثبیت مدیریت شهری کور سویی از امید زنده شد واما باردیگر عدم ارائه برنامه های کارشناسی بلند مدت و رکود پروژه های عمرانی از یک سو و غفلت از آبادی شهردر سایه سار توییت ها و اظهار نظرهای جنجالی و صحبت های غیر کارشناسی از سوی دیگر، ابهام در توفیقات تیم مدیریت جدید شهری را بیشتر نمود.
و البته حکایت همچنان باقی است!
دیروز درآستانه ماه مبارک رمضان و لزوم گرامیداشت اوج شورو شعور انقلابی مردم اصفهان در پنچ رمضان، استقرار نمادی اساطیری، شاهکار فعالیت های مدیریت جدید شهری بر شمرده می شود و امروز زیرکانه تمهیدات تغییراسامی خیابان های با مسمای شهر با استدلال های مبهم فراهم می شود .
سیاست گذاران و تئوریسین های امروز مدیریت شهری اصفهان ، در شرایطی نهایت آمال و آرزوی خود را استقرار مجسمه ای در یکی از میادین شهر می دانند که تعالی اصفهان ونصف جهان و دست یابی به جایگاه ویژه آن در طول تاریخ ، منوط به بازنگری الویت های شهر،برنامه ریزی های دقیق کارشناسی و تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر مدیرانی کم حاشیه است.
امید است تیم مدیریتی جدید شهر اصفهان به پند و ارز برادرانه دوستان خود نیز توجه نمایند و با کسب تجربه از سال اول فعالیت های خود، هم و غم خود را به شناسایی و برطرف نمودن مشکلات اساسی و اصلی شهر اصفهان معطوف دارند و از حواشی بی موردپرهیز نمایند .
و چه زیبا سعدی خوش سخن به خود ، ماو شما پند می دهد که :
سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی به عمل کار برآید به سخندانی نیست