خانه » اخبار » بیانیه کانون در خصوص مواضع اخیر شورای شهر اسلامی اصفهان

بیانیه کانون در خصوص مواضع اخیر شورای شهر اسلامی اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم

اسامی و نشانه ها در یک شهر، یکی از شاخص های هویتی ان شهر محسوب می شوند.برخی از اظهار نظر ها، مواضع و تصمیم های اخیر اعضای محترم شورای اسلامی شهر اصفهان این شائبه را در ذهن ایجاد می کند که گویی اراده ای فعال شده است تا تدریجا و به بهانه های مختلف از سطح شهر اسامی و نشانه هایی که مقوم هویت دینی شهر می باشد حذف شود، ان هم به بهانه تقویت هویت ایرانی و ملی.تجربه نشان داده است که در طول تاریخ همه ان کسانی که کوشیده اند با تقابل این دو بعد هویتی ما یعنی بعد دینی و ملی در عرصه سیاسی و اجتماعی برای خود حیثیتی دست و پا کنند در دراز مدت محکوم به شکست بوده اند. همیشه بوده و هستند اندیشمندانی مانند شهید مطهری که با نگارش کتابی چون خدمات متقابل اسلام و ایران پرده از این حقیقت و راز بردارند که تمدن اسلامی در ایران نه محصول تقابل این دو بعد هویت بلکه میوه شیرین همنشینی و هم افزایی انها بوده است.عرصه سیاست و سیاست ورزی از سوی هیچکس نباید منجر به افروختن آتش تقابل بین این دو بعد تمدنی ما شود. آتشی که اگر افروخته شود، به تجربه تاریخ، اولین طعمه ان برافروزنده گان ان خواهند بود. امید است افراد صاحب تجربه حاضر در شورای اسلامی شهر با درایت خود از ایجاد اینگونه مباحث و تصمیم های شائبه برانگیز جلوگیری و تمام توان شورا و شهرداری را بر حل معضلات و ارتقاء کیفیت زندگی شهری متمرکز نمایند.

فاعتبروا یا اولی الابصار

کانون اندیشه و تمدن اسلامی