خانه » اخبار » تشکیل میز تحلیل با فضا و حال و هوایی متفاوت

تشکیل میز تحلیل با فضا و حال و هوایی متفاوت

این هفته میز تحلیل نسبت به چند جلسه گذشته خود حال و هوایی متفاوت داشت. در این جلسه موضوع گفتگو آزاد و به انتخاب و اختیار افراد حاضر گذاشته شد. ابتدا مسئول جلسه با نظر خواهی از اعضا فهرستی از اهم مسائل روز و مورد دغدغه جمع را ثبت و سپس جمع حاضر به ترتیب در موضوعات مطروحه به اظهار نظر پرداختند. طرح دیدگاههای متفاوت و گوناگون در هر موضوع و نقد متقابل هر دیدگاه توسط موافقین و مخالفین علاوه بر افزودن بر غنای مطالب باعث گرم وجدابتر شدن مباحث شده بود. برجام، بازار ارز و پدیده بی دولتی از جمله موضوعاتی بود که بیشترین وقت جلسه را به خود اختصاص داد. برخی از مباحث مطروحه توسط اعضا که به نظر می رسد برای خوانندگان عزیز می تواند جذاب و مفید باشد به تدریج وبه نام خود افراد در سایت قرار داده خواهد شد.