خانه » اخبار » دیپلماسی فعال ، دستورجلسه سومین جلسه شورای مرکزی در سال ۹۷

دیپلماسی فعال ، دستورجلسه سومین جلسه شورای مرکزی در سال ۹۷

* سیاست دیپلماسی فعال و چارچوب عملیاتی ان به تصویب شورای مرکزی کانون رسید.

دستور جلسه محوری سومین جلسه شورای مرکزی کانون در سال جدید ” دیپلماسی فعال” بود. پس از توافق اعضا بر اصل موضوع به عنوان یکی از سیاست های محوری در سال ۹۷، چارچوب عملیاتی ان مطرح و توسط اعضا به بحث و گفتگو گذاشته شد. شورای مرکزی در پایان دفتر سیاسی را موظف کرد هرچه سریع تر نسبت به اجرایی کردن این مصوبه اقدام گند.