خانه » یادداشت » سعید کریمی: “چرا شفافیت؟”

سعید کریمی: “چرا شفافیت؟”

دکتر سعید کریمی ، عضو شورای مرکزی کانون اندیشه و تمدن اسلامی

چرا شفافیت ؟!
شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم به مردم است، به شرطی که اطلاعات داده شده ویژگی های ذیل را داشته باشند:
در زمان مناسب،در قالب مناسب،با کیفیت مناسب،در محل مناسب،و به مخاطب مورد نظر،ارائه شوند.
زمانی که تمامی این شروط بطور همزمان بوقوع بپیوندد،‌ شفافیت حاصل شده است و در صورت نبود هر یک از این شروط،‌ شفافیت مد نظر حاصل نشده است.
حضرت امام علی علیه السلام با توجه به این شاخص، می فرمایند: «بدانید، حقی که شما بر عهده من دارید این است که چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و کاری را بی مشورت شما نکنم، جز اجرای حکم خدا. حقی را که از آن شماست از موعد خود به تأخیر نیفکنم، و تا به انجامش نرسانم از پای ننشینم، و حق شما را به تساوی دهم.»
اگر مدیران حکومتی، مدیریت و مقام خود را فرصتی بدانند که در اختیار آنها قرار گرفته و آنها باید از این فرصت و امکانات برای دست یابی به منافع مشروع و غیر مشروع خویش استفاده کنند، انواع و اقسام مفاسد اقتصادی و پنهان کاری، در نظام های اداری پدید خواهد آمد؛ کسی که در پی فرصت طلبی از قدرت است از شفافیت واهمه دارد!
شفافیت در همه عرصه ها بایستی وجود داشته باشد
کانون اندیشه و تمدن اسلامی به عنوان یک حزب تحول خواه در جریان اصولگرا با ارائه طرح فرآیند مدار در انتخابات شورای اسلامی شهر سال ۱۳۹۲ و اجرای آن به همراه دو تشکل رویش نیروهای انقلاب اسلامی و و جمعیت ایثارگران اصفهان سابقه خوبی در شفافیت سیاسی از خود به جای گذاشت
منابع:
– نهج البلاغه، نامه ۵، نامه ۱۸، خطبه ۵۰٫