خانه » اخبار » میز تحلیل ۱۳ تیرماه

میز تحلیل ۱۳ تیرماه

میز تحلیل چهارشنبه گذشته طبق روال همیشگی تشکیل شد.

ابتدا کلیپی در مورد موضوع  FATF  پخش شد.در ابتدای گفتگو دو دیدگاه در مورد پذیرش یا عدم پذیرش آن مطرح گردید:

۱-پذیرش FATF  مثل پذیرش برجام سرانجامی نافرجام دارد.

۲-نظام ناچار به پذیرش آن است چرا که عوارض اقتصادی و سیاسی عدم پذیرش آن بیشتر از پذیرش آن است.

مطالبه گری موضوع دوم جلسه میز تحلیل بود. آقای حسینی در این جلسه بیان داشتند تأیید حرکت کلی نظام اسلامی دلیل عدم نقد اشتباهات مسئولین نمی شود و باید برنامه ریزی مبنای حرکت های مسئولین باشد.

تحلیل شرایط اقتصادی فعلی توسط آقای کریم نژاد موضوع سوم جلسه میز تحلیل بود. ایشان علت اصلی نابسامانی وضعیت کشور را جو روانی ایجاد شده دانستند و نقد جدی به عملکرد مسئولین داشتند و یاد آور شدند هنوز اقدامات جدی در ارتباط با تحریم و تهدید انجام نشده است.

در پایان جلسه نیز بعضی اخبار و اتفاقات روز بین حاضرین تبادل گردید..