خانه » ۱۳۹۶ » اسفند

Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۶

احمد فروزبخش: “من که هستم؟”

احمد فروز بخش ، عضو شورای مرکزی کانون اندیشه و تمدن اسلامی « من که هستم؟» این اولین سوالی است که یک نوجوان در اوایل بلوغ از خود می پرسد. سوالی که پاسخش شکل دهنده ی بخش اعظمی از مسیر زندگی اش خواهد بود، شاید هم تمام زندگی اش. در مورد تشکل ها و احزاب سیاسی نیز تا وقتی هنوز ...

Read More »

سعید کریمی: “چرا شفافیت؟”

دکتر سعید کریمی ، عضو شورای مرکزی کانون اندیشه و تمدن اسلامی چرا شفافیت ؟! شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم به مردم است، به شرطی که اطلاعات داده شده ویژگی های ذیل را داشته باشند: در زمان مناسب،در قالب مناسب،با کیفیت مناسب،در محل مناسب،و به مخاطب مورد نظر،ارائه شوند. زمانی که تمامی این شروط بطور همزمان بوقوع بپیوندد،‌ ...

Read More »

حمیدرضا صمدانی: “استفاده از کالای ایرانی ، عیدی به ایران و ایرانی”

حمیدرضاصمدانی ، عضو شورای مرکزی کانون اندیشه و تمدن اسلامی: استفاده از کالای ایرانی منشا آثار مثبت فراوانی برای کشور است و این مساله به ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصادی کشور، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش تورم و ارتقای درآمد ملی و فردی منجر می شود و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری های آینده را در بخش تولید مهیا ...

Read More »